Reklamáció

Infobar icon

Dolgozunk! A szállítás most ingyenes!

Autótípus keresés
 
 
 
 
 

Az AIRCENTRUM.HU webshop reklamációs szabályai

mely szabályozza az üzemeltető / eladó és megrendelő / vevő közötti reklamációs feltételeket (a továbbiakban mint "RSZ")

Bevezető rendelkezések.


1. Az AIRCENTRUM.HU webshop üzemeltetője (értékesítője) az AUTOSERVIS R-CENTRUM Kft. / Mgr. Adrián Ruman, Zlaté Klasy 822, 930 39.

2. A webshop megrendelője (vevője) valamennyi természetes vagy jogi személy, aki elektronikus nyomtatvány elküldésével árut rendel (terméket/eket vagy szolgáltatást/okat).

3. Ezen Reklamációs szabályok szabályozzák az üzemeltető és megrendelő közötti jogi viszonyokat reklamációk kezelése során az üzemeltető által nyújtott áru vagy szolgáltatások megfelelőségének és minőségének vonatkozásában.

4. Reklamáció alatt ezen reklamációs szabályok céljaiból a megrendelő által érvényesített felelősségi jog a megrendelőnek nyújtott hibás árut vagy szolgáltatást érintően, mellyel meghatározott helyesbítést, vagy a hibás teljesítésért, ill. a szerződés tárgyának nem teljesítéséért járó térítést igényel.


Reklamációk kezelési eljárásai.


1. Ezen RSZ értelmében a jogosult személy reklamációját személyesen, írásban vagy elektronikus postai úton érvényesítheti.

2. A reklamációból egyértelműnek kell lennie elsősorban:
• ki nyújtja be a reklamációt (keresztnév, vezetéknév, lakcím),
• reklamáció tárgya, illetve a kérvényező igénye,
• a reklamáció címzettje,
• reklamáció küldésének dátuma,
• a megrendelő aláírása vagy a Meghatalmazott személy aláírása a meghatalmazással együtt.

3. A reklamáció elektronikus postán vagy írásban Meghatalmazott személy általi benyújtása esetén a megrendelő nevében a reklamációhoz szükséges mellékelni a megrendelő reklamáció ügyében való képviseletére feljogosító meghatalmazást.

4. Amennyiben a reklamációban nem szerepelnek az ezen cikkely 2. pontjában feltüntetettek, a reklamációt érvénytelennek tekintjük.

5.  A reklamált alkatrész visszaküldésének módját illetően vevő köteles eladóval előre egyeztetni, főleg ha az autó szállításához vontató szükséges vagy más reklamációval kapcsolatos költségek fenyegetnek..

6. A reklamáció kezelésének határideje maximum 30 nap a reklamáció érvényesítését követően. A reklamáció kezeléséről eladó az ügyfél részére írásos nyilatkozatot bocsájt ki.

7. A reklamáció érvényesítése alatt a reklamáció megrendelő általi érvényesítésének napja értendő. A reklamáció érvényesítésének napjaként tekintendő:
• postai küldemények esetén – a reklamáció kézbesítésének napja az eladó székhelyén lévő iktatóba
• személyes kézbesítés esetén – a reklamáció másolatán szereplő dátum, mellyel eladó igazolja a kézbesítést
• elektronikus úton történő kézbesítés –az elektronikus üzenet beérkezésének napja az eladó elektronikus postafiókjába.

8.  A szállítás költségei a vevőt terhelik. Ne küldje az árut utánvéttel, ebben az esetben az árut nem vesszük át. Szállításhoz az árut szükséges rendesen becsomagolni, hogy ne kerülhessen sor esetleges további sérülésére. Reklamációra az árut higiéniai okokból csak alaposan tisztítva fogadjuk.

9. A küldeménynek teljesnek kell lennie az átvételkori állapotában. Az áruhoz mellékelje a számlát.

10.  A reklamáció jogával érintett termékeket a hiba felfedése után azonnal szükséges leadni elbírálásra tisztán és a hozzá tartozó dokumentumokkal valamint a hiba leírásával, esetlegesen a hiba helyének megjelölésével.

11. A reklamáció jogos amennyiben a lengéscsillapító: légrugója lyukas, láthatóan folyik az olaj vagy zörög menet közben. Olyan esztétikai hibák mint karcolások és foltok nem tekintendők indokolt reklamációnak. A reklamáció nem jogos amennyiben az alkatrész működésképtelenségét a szakszerűtlen beszerelés , közlekedési baleset, természeti vagy egyéb katasztrófa okozta. A reklamáció nem jogos amennyiben az alkatrészt módosították vagy módosított futóműre szerelték. Új légkompresszor beszerelésekor szükséges a rendszer valamennyi szivárgási forrásának eltávolítása. A légkompresszor más rendszerhiba okozta meghibásodása (pl. felfüggesztés lyukas légrugója) reklamációként nem elfogadható.

12. A termékek üzemeltetéséből, működési tulajdonságaiból eredő károkért valamint a termékek nem szakszerű használatából adódó károkért, továbbá a külső tényezők okozta és helytelen kezelésből eredő károkért eladó nem vállal felelősséget. Ezen hibákra a nyújtott jótállás sem érvényes.

13.  A hibás vagy sérült áru javításra, cserére kerül vagy megtérítjük vételárát.

14. Az egyéb, ezen Reklamációs szabályokkal nem szabályozott üzemeltető és megrendelő közötti jogi viszonyokat az üzemeltető és megrendelő között létrejött egyes szerződések vonatkozó rendelkezései, a Szlovák Köztársaság területén érvényes általánosan kötelező jellegű jogszabályok szabályozzák, mégpedig az alábbi sorrendben.

15. Eladó jogosult ezen Reklamációs szabályok jogszabályi változásokból vagy a vállalkozói környezet változásaiból kifolyólagos bármikori módosítására és kiegészítésére. Eladó az aktuális hangzást annak honlapján történő nyilvánosságra hozatalával határozza meg.
 

Ezen RSZ 2018.2.20-tól hatályos és teljes egészében helyettesíti az előző RSZ-t. Üzemeltető fenntartja az RSZ módosításának előzetes figyelmeztetés nélküli módosítására való jogát.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teljes (asztali) verzió