Általános szerződési feltételek

Infobar icon

Dolgozunk! A szállítás most ingyenes!

Autótípus keresés
 
 
 
 
 

Az Aircentrum.hu webshop általános szerződéses feltételei

A webshop üzemeltetője:

Autoservis R-centrum Kft.

930 39, Zlaté Klasy, Malomágerská cesta 822/5 
Szlovák Köztársaság
Statisztikai számjel: 36277291
Adóazonosító: 2022099662

A társaság bejegyezve a Nagyszombati (Trnava) Járási Bíróság Cégjegyzékének Sro Részlegénél, Betét száma:  17778/T 

Felelős vezető és elérhetősége

Mgr. Adrián Ruman 
e-mail: info@aircentrum.sk
tel:    +421904148006

 

Munkaidő: 

Hét - Csüt:   8:00-16:30
Pént:             8:00-14:30

1) A regisztrációról

Kijelentjük, hogy az adatok csak a www.aircentrum.sk honlapon történő vásárlás során történő azonosítás céljait szolgálja, azokat harmadik személyek rendelkezésére nem bocsájtjuk sem máshogyan azokkal vissza nem élünk. 

2) A megrendelés fogadása és kezelése, vételi szerződés

Vevő megrendelése vételi szerződés javaslatnak felel meg, maga a vételi szerződés pedig a vevő és eladó ezen javaslatra adott kötelező jellegű jóváhagyása megérkeztével jön létre azok között (a megrendelés kötelező jellegű megerősítésével vevő részéről). E pillanattól vevő és eladó között kölcsönös jogok és kötelezettségek keletkeznek.

A vételi szerződés megkötésével vevő megerősíti, hogy ezen szerződéses feltételeket megismerte, beleértve a reklamációs szabályokat, és hogy azokkal egyet ért. Ezen szerződéses feltételekre és reklamációs szabályokra vevőt a megrendelés megvalósításának keretében megfelelő módon figyelmeztettük és lehetőséget biztosítottunk azok megismerésére.

Eladó az alábbi esetekben fenntartja a megrendelés vagy annak egy része vételi szerződés létrejötte előtti eltörlésére: az árut már nem gyártják vagy nem szállítják vagy jelentősen módosult a szállítandó áru értéke. Amennyiben ezen helyzetekre sor kerül, eladó azonnali hatállyal kapcsolatba lép vevővel a további eljárás egyeztetése érdekében. Amennyiben Vevő már kifizette a vételár egy részét vagy egészét, az összeget visszautaljuk bankszámlájára, a Vételi szerződés létrejöttére nem kerül sor.

Ezen üzlet által fogadott valamennyi megrendelés kötelező jellegű. A megrendelés törlése szállításának megkezdését megelőzően lehetséges. A megrendelést e-mailben és telefonon is megvalósíthatja. A megrendelés törlésekor szükséges megadnia nevét, E-mail címét és a megrendelés számát. Amennyiben a megrendelés törlésére a kiszállítás megkezdéséig nem kerül sor és azt kiküldjük, úgy megrendelőtől igényelhetjük a szállítással kapcsolatos költségek megtérítését. A megrendelés fogadásáról automatikusan elektronikus formában - e-mailben - értesítjük. Valamennyi raktárkészleten nem szereplő áru részletei között valamint a megrendelés visszaigazolásában is szerepel a feltételezett szállítási idő. Minden tételnél látható, hogy szerepel-e raktáron vagy sem. Amennyiben az áru nincsen raktárunkon, vagy a beszállító raktárán, a kézbesítés legközelebbi lehetséges időpontjáról haladéktalanul tájékoztatjuk Önt.

3) Szállítás és fizetési módok

A szállítás és fizetés lehetséges módjairól olvasson önálló cikkünkben itt.

4) Jótállás

A csomagban mindig talál számlát. A jótállási időszak a számlán feltüntetett dátummal veszi kezdetét. Az Autoservis R-centrum s.r.o. 24 hónapos jótállást nyújt, amennyiben vevő vállalja a szállítással, szereléssel és leszereléssel kapcsolatos valamennyi költséget. Ellenkező esetben a törvényben meghatározott 3 hónapos jótállás érvényes a javított termékekre. A 3 hónapos jótállás érvényes a visszaküldendő (amennyiben a termék leírása azt megköveteli), de nem visszaküldött alkatrészek esetében is. A régi alkatrész visszaküldésével a jótállás ideje a vásárlástól számított 24 hónapra módosul, amit az alkatrész visszaküldésének ideje nem befolyásol.A sérült áruból eredő jogosultságok a kártérítési jogosultságot nem érintik. Vevő igényelheti a károk elhárítását az áru cseréjével, a hiányzó áru kiszállításával vagy az áru javításával, amennyiben azok javíthatóak.

5) Vételi szerződés megszegése - általános információk

Amennyiben a tárgy vevő általi átvételekor nincs összhangban a vételi szerződéssel (a továbbiakban mint "a vételi szerződés megszegése"), vevőnek jogában áll a tárgy eladó általi ingyenes és haladéktalan, vételi szerződésnek megfelelő állapotba állítását igényelni, mégpedig a vevő kérésének megfelelően a tárgy cseréjével vagy javításával; amennyiben ez az eljárás nem lehetséges, vevő megfelelő árengedményt vagy a szerződéstől való elállását igényelhet. Az említettek érvényüket vesztik, amennyiben vevőnek a tárgy átvételét megelőzően tudomása volt a vételi szerződés megszegéséről, vagy amennyiben azt maga okozta. A tárgy átvételétől számított hat hónapon belül bekövetkező szerződésszegés már az átvétel időpontjában létező szerződésszegésnek minősül, amennyiben ez nem ellenkezik a tárgy jellegével, vagy ha ennek ellenkezője bizonyításra nem kerül.

Az árura a törvényben meghatározott jótállást kínálunk.

6) A Fogyasztó szerződéstől való elállási joga

Amennyiben a vételi szerződés megkötésére távközlési kommunikációs eszközök segítségével kerül sor (a webshopon), fogyasztó jogosult a szerződéstől való elállásra az áru átvételétől számított 14 napon belül. Ebben az esetben fogyasztó kapcsolatba lép eladóval és ideális esetben írásban közli, hogy eláll a szerződéstől a megrendelés számának, a vásárlás dátumának valamint a kifizetett pénzösszeg visszautalására szolgáló bankszámlaszám feltüntetésével. A kifizetett pénzösszeg visszatérítése készpénzes formában is lehetséges a vállalat székhelyén. A szerződéstől való elállási nyilatkozatot legkésőbb a 14 napos határidő utolsó napján szükséges kézbesíteni. Rendkívüli esetekben a körülmények figyelembevételével lehetséges a határidő meghosszabbítása, viszont nem több mint 30 napra a kézbesítés napjától számítva.

A törvény ezen rendelkezése viszont nem tekinthető az áru ingyenes kölcsönzési lehetőségének. Amennyiben fogyasztó a teljesítés átvételétől számított 14 napon belüli a szerződéstől való elállási jogának érvényesítése mellett dönt, a vételi szerződés által meghatározott valamennyi javat vissza kell térítenie beszállítónak. Amennyiben ez már nem lehetséges (pl. az áru időközben megsemmisült vagy elhasználódott), úgy fogyasztó köteles a vissza nem küldhető áru értékét megtéríteni. Amennyiben a visszaküldött áru csak részben sérült, eladó fogyasztóval szemben kártérítésre való jogosultságát érvényesítheti az összeg visszatérítendő vételárból való leszámolásával. Eladó ilyen esetben köteles bizonyítani a keletkezett kárt. Eladó fogyasztónak ilyen esetben csak az így csökkentett vételárat téríti meg.

A vevő részére megtérítendő vételárba eladó beszámíthatja az áru visszaküldésével kapcsolatos tényleges ráfordításait (szállítási költségek stb.).

Az alábbi szerződések esetében fogyasztó nem jogosult a szerződéstől való elállásra:

Szolgáltatási szerződések, amennyiben azok teljesítése fogyasztó engedélyével a teljesítés átvételétől számított 14 nap eltelte előtt került sor,
áru vagy szolgáltatás szállítási szerződései, melyek ára a pénzpiac eladó akaratától független ingadozásától függ,
a vevő kívánsága szerint módosított vagy számára testre szabott, továbbá a romlandó, gyorsan elhasználódó vagy elöregedő áru szállítási szerződései,

Áru visszaküldésének menete:

  1. Készítse elő a csomagot az alábbi leírás szerint.
  2. A visszaküldendő árut küldje vissza címünkre az alábbi leírás szerint az Ön által kiválasztott szállítóval.

A csomag előkészítése

A küldeménynek teljesnek kell lennie (beleértve a kellékeket és valamennyi dokumentumot) a szállítás utáni átvétel állapotának megfelelően. Az áruhoz mellékelje a vétel igazolását. Minden esetben használjon, kérjük csomagolópapírt vagy kartont, hogy a szállítás során ne kerüljön sor az eredeti csomagolás összeragadására, összefirkálására vagy más értékvesztésére. Az árut ne utánvéttel küldje, javasoljuk az áru bebiztosítását. A pénzt bankszámlájára (ne felejtse el feltüntetni) általában a csomag kézbesítésétől számított 3 munkanapon belül megtérítjük. Az áru visszaküldése esetén az összeget a szállítási költségekkel csökkentjük (reklamáció esetén nem érvényes!)

9) Reklamációk

Amennyiben a tőlünk kapott áru sérült vagy nem működik, kérjük a reklamációs szabályok szerint járjon el. Az áru szerződéstől való elállás okán történő visszaküldése a Szerződéses feltételek 6. pontjában szerepel. A reklamált alkatrész visszaküldésének módját vevő köteles előre egyeztetni eladóval, főleg ha az autó szállításához vontató szükséges vagy más reklamációval összefüggő költségek létrejötte fenyeget! 

Cégünk 100% -os visszatérítést garantál elégedetlenség esetén - részletes feltételekért kattintson ide!

10) Előleg régi alkatrészért

Vállalatunk újraépített termékeit csere útján értékesítjük - mi eladjuk Önnek az újraépített elemet és Ön visszaküldi nekünk a régit / hibásat 30 napon belül. A régi alkatrész visszaküldéséért járó előleget a termék árában vesszük figyelembe, melyet a régi alkatrész kézbesítését követően küldünk vissza Önnek. A számlához mellékelünk egy nyomtatványt, melyen Ön feltünteti a bankszámlája számát, ahová az utalást kéri (a nyomtatványt a régi alkatrészhez szükséges mellékelni és visszaküldeni). A régi alkatrészeket ne küldje utánvéttel! További információkért lépjen velünk kapcsolatba!

Köszönjük a szerződéses feltételek elolvasására szánt idejét.

Az Aircentrum csapata

A szerződéses feltételek 2018.2.20-tól visszavonásig érvényesek.
Vásárlói információk: a szerződéses feltételek módosítása esetén a vásárlás dátumával hatályos szerződéses feltételek érvényesek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teljes (asztali) verzió